Vernacular indexÄ

 

Ädelgranfältmätare
Älggräspärlemorfjäril
Ängsblåvinge
Ängslövmätare
Ängsmalmätare
Ängsringspinnare
Äppleglasvinge

 

 

A

 

Alknoppvecklare
Allmän backmätare
Allmän Blåvinge
Allmän frostfjäril
Allmän gråvecklare
Allmän malmätare
Allmän metallvingesvärmare
Allmän månmätare
Allmän Pärlemorfjäril
Allmän Slåttergräsfjäril
Allmänt sprötfly
Almfläckmätare
Almlundmätare
Almsnabbvinge
Alskogsförnamal
Alsvampmal
Amathusias Pärlemorfjäril
Amiral
Apelspinnmal
Apollofjäril
Askgrått lavfly
Asptandvinge
Aurorafjäril

 

 

B

 

Backgördelmätare
Backjordfly
Backvisslare, Fransk Blomvisslare
Bandad hallonspinnare
Barkfärgat jordfly
Barrfältmätare
Barrskogslavmätare
Barrskogsmätare
Barrskogsspinnare
Bastardpärlemorfjäril
Berberisfältmätare
Bergekshöstmal
Berggräsfjäril
Besksötelundfly
Björkblekmaskspinnare
Björkgördelmätare
Björkgulhornspinnare
Björkporslinsvinge
Björkrullvecklare
Björkskottsmal
Björnbärsbredvecklare
Björnflokemalmätare
Blekgul lövmätare
Blek rosenvecklare
Blybandvecklare
Blyfärgat näbbfly
Blygrå lavspinnare
Blåbärsbladskärare
Blåbärslövmätare
Blåbärsparkmätare
Blågrått herkulesmott
Blågrått lundfly
Blågrått nejlikfly
Blågul praktmal
Bokflikmätare
Bokgördelmätare
Bokspinnare
Bokstavsmott
Bolmörtsknölfly
Brämluggmal
Brämrotvecklare
Brakvedskronmal
Bredbrämad bastardsvärmare
Brokigt ängsfly
Brokig väddblomvecklare
Brunaktig sikelvinge
Brunaktig vintermätare
Brunbandad frossörtmal
Brun blåvinge
Brunfläckig Pärlemorfjäril
Brungrön fältmätare
Brungrått lundfly
Brungul älvmätare
Brungult nässelfly
Brunhalsat jordfly
Brunhuvad ekdvärgmal
Brunlinjerat mätarfly
Brunt ängsfly
Brunt lundfly
Brunvattrad gördelmätare
Buskantennmal
Bålgetingsglasvinge

 

 

C

 

Citronfjäril
Citrongul fältmätare
Citrongul igelkottspinnare
Citrongul parkmätare
Citronmätare
C-tecknat jordfly

 

 

D

 

Dansk Guldvinge
Dekorativ bladkantmal
Dolkstekellik glasvinge
Dvärgmalmätare
Dvärgrörfly
Dvärgrotfjäril
Dyfly
Dyster fältmätare
Dånfältmätare

 

 

E

 

Ekbladkantmal
Ekflikvinge
Ekgördelmätare
Ekkronmal
Ekollonvecklare
Ekorrspinnare
Ekplantsguldmal
Ekprocessionsspinnare
Eksikelvecklare
Eksnabbvinge
Ektandvinge
Eldsnabbvinge
Enbarksvecklare
Enblomvecklare
Enfältmätare
Enkel lövmätare

 

 

F

 

Fältmalörtsmätare
Fetörtsblåvinge
Finmönstrad brokvecklare
Fjällängsfältmätare
Fjällbjörkmätare
Fjällgräsfjäril
Fjällmetallfly
Fjällvickerblåvinge
Fläckat linariafly
Fläckat stamfly
Fläckig björnspinnare
Fläckig glansspinnare
Fläckig hallonspinnare
Fläckig smaragdmätare
Flädermott
Flammigt senapsmott
Flenörtkapuschongfly
Föränderlig Blåvinge
Föränderlig höstmal
Fruktträdsböjmal
Frågeteckensmetallfly
Fyrbandad fältmätare
Fyrkantsfläckad lavmätare

 

 

G

 

Gaffelgräsfly
Gaffeltecknat träfly
Getväpplingpalpmal
Ginstmott
Glansbackfly
Glasbjörksguldmal
Glimfältmätare
Glimmalmätare
Gökärtssikelvecklare
Grässkottmott
Gräsulv
Granbarrsmott
Granbågmätare
Grankottvecklare
Granlavmätare
Granmalmätare
Grenkungsljuskapuschongfly
Grobladsnätfjäril
Grönaktig fältmätare
Grönaktigt knölfly
Grön fältmätare
Grönfläckig Kålfjäril
Grön pilspinnare
Grönsaksfly
Grönskimrande skogsfly
Grönsnabbvinge
Grönt lavfly
Grönvitt nässelfly
Grå björkkantmal
Gråborotmott
Gråbrun fältmätare
Gråbrun tallvecklare
Gråbrunt träfly
Gråbrunt vindefjädermott
Gråfibblefjädermott
Grå fjädermätare
Grå gaffelsvans
Grågul frostmätare
Gråhalsat gräsfly
Gråkantat glansfly
Gråpucklig trågspinnare
Grå ringmätare
Gråryggig fältmätare
Gråstjärtad brunpraktmal
Grå tigerspinnare
Grått jordfly
Gråvit gaffelsvans
Gulbandat ordensfly
Gulbrunt nejlikfly
Guldborrvecklare
Guldfly
Guldgul frostmätare
Guldgult metallfly
Guldknoppmal
Gulfläckbladkantmal
Gulfläckig Glanssmygare
Gulfläckigt jordfly
Gulgrå lövmätare
Gulgrått tofsfly
Gulhövdat plattfly
Gullvivefjäril
Gulpucklig trågspinnare
Gulpudrat nejlikfly
Gulrött backfly
Gulspetsad ekguldmal
Gulstreckad backmätare
Gulsvansspinnare
Gul tigerspinnare

 

 

H

 

Häggspinnmal
Hästhovsfjädermott
Hagtornbladkantmal
Hagtornsfjäril
Hagtornskottvecklare
Hallonglasvinge
Hallonjordfly
Halvenkel lövmätare
Harrisdvärgmal
Hasselfältmätare
Haworths malmätare
Hedbomal
Hedjordfly
Helfläckat vickerfly
Hieroglyfpraktmal
Högmossestamfly
Högnordisk blåvinge
Hökblomsternätfjäril
Höstvårmal
Hofgrens gräsmott
Honungsklöverblåvinge
Humlefransmal
Humlemott
Humlerotfjäril

 

 

I

 

Igelknoppsmal
Igelknoppsrörfly
Illyriskt ängsfly
Inbuktat vecklarfly
Indiskt mjölmott

 

 

J

 

Jämnbandad fältmätare
Järneksnabbvinge
Jättestarrsmott
Jordgubbsvecklare
Jungfrulinmott

 

 

K

 

Källfly
Kärrsenapsmal
Kamgräsfjäril
Kamsprötat lundfly
Kantfläckigt backfly
Kapuschongfältmätare
Karminspinnare
Kartfjäril
Kattostvisslare
Kaveldunsrörfly
Klädesmal
Klöverblåvinge
Klövervecklare
Klofibblefjädermott
Körsbärsfuks
Körsbärsguldmal
Körsbärslansettmal
Kommatecknat gräsfly
Kortsvansad Blåvinge
Krokbandat timjansmott
Kronärtsblåvinge
Krusbärsmätare
Kungligt ljusmott
Kvickgräsfjäril
Kålfjäril

 

 

L

 

Lädergul bredvecklare
Längsbandad strimmätare
Lärkbredvecklare
Lärkmalmätare
Lansettvinge
Lerfärgad rotfjäril
Leverfärgat ängsfly
Lindbrokmal
Lindbronsmal
Lindmätare
Lingonplattfly
Linvecklare
Liten Blåvinge
Liten buskmätare
Liten Guldvinge
Liten käringtandpalpmal
Liten Skimmerfjäril
Liten snigelspinnare
Litet glansfly
Litet malfly
Litet sälgfly
Litet vaxmott
Litten Tåtelsmygare
Ljunglundmätare
Ljusgrå lövmätare
Ljuspunktmossmal
Ljus röllekrotvecklare
Ljusskyggt kapuschongfly
Lönnhöstmal
Luktgräsfjäril

 

 

M

 

Midsommarblåvinge
Midsommarmätare
Mindre bomullsfly
Mindre borstspinnare
Mindre igelkottsspinnare
Mindre påfågelsspinnare
Mindre tistelstjälkvecklare
Mindre viderullvecklare
Mjölkefältmätare
Mjölmott
Mnemosynefjäril
Mörkbrämad fältmätare
Mörk gulfläckgråvecklare
Molnspinnmal
Molnugglemott
Mossgrön fältmätare
Mossgrön lobmätare
Munkfly
Mygglik glasvinge
Myrgräsminerarmal
Myrlik glasvinge
Mållmalmätare
Mångformig aspvecklare
Mångstreckad fältmätare
Mårefältmätare

 

 

N

 

Näbbspinnare
Nässelfjäril
Nätådrig parkmätare
Nordiskt kärrängsfly

 

 

O

 

Oföränderligt sälgfly
Olivbrunt nejlikfly
Omvändbandad käringtandpalpmal
Ormbunksrotfjäril

 

 

Ö

 

Ögonfläckad fältmätare

 

 

P

 

Pärlgräsfjäril
Pärlgrå högstjärt
Pärongråmal
Palpfly
Pantermätare
Parallellinjerad fältmätare
Parasitsvampmal
Pilfly
Platinafläckat metallfly
Plommonängsmott
Plommonsnabbvinge
Podaliriusfjäril
Poppelblekmaskspinnare
Poppelbuskfly
Poppelfotsläpare
Poppelglasvinge
Poppelknoppvecklare
Poppelspinnare
Poppelvecklarfly
Prickig tigerspinnare
Prydlig lövmätare
Prydlig pärlemorfjäril
Prydlig videvecklare
Psiaftonfly
Pudermätare
Pudrad skymningsmätare
Puktörneblåvinge
Puktörnemätare
Punkthedspinnare
Punktjordfly
Påfågelöga or Jungfru

 

 

R

 

Raggfly
Rapsfjäril
Rödaktig blekmaskspinnare
Rödbandad fältmätare
Rödbrämad harrisplattmal
Rödbrun bladspinnare
Rödbrunt jordfly
Rödflackig Blävinge
Rödfransad björnspinnare
Rödgrått gräsfly
Rödgul alguldmal
Rödgul Höfjäril
Rödgul Slåttergräsfjaril
Rödlätt lövmätare
Rödpudrad lövmätare
Rödtofsat gräsfly
Röllikemalmätare
Rönnbärsmal
Rönnbredvecklare
Rönnmätare
Rörstråfly
Rosenvecklare
Rostgult plattfly
Roströd fältmätare
Rostvinge

 

 

S

 

Sädesbroddfly
Sälgskimmerfjäril
Sandfältljusmott
Sandgräsfjäril
Sandmott
Saxsävmott
Schackbräde
Sexfläckig bastardsvärmare
Sikelfly
Silverblåvinge
Silvergråvecklare
Silversmygare
Silverstreckad pärlemorfjäril
Skäckspinnare
Skägglavmätare
Skatsvampmal
Skogsgräsfjäril
Skogskärrfältmätare
Skogssallatsblomvecklare
Skogssmygare
Skogsvitvinge
Skuggjordfly
Slånmalmätare
Smalvingat lövfly
Smygstekellik glasvinge
Snedbandad skräppraktmal
Snedbandad svampmal
Snedstreckat mottfly
Snövit gaffelsvans
Snövitt vattenmott
Sötväpplingsäckmal
Solvändebrokmal
Sommarängsfly
Sorgmantel
Sotfläckvecklare
Sotnätfjäril
Spegelsmygare
Spenörtsmalmätare
Spetsstreckat tofsfly
Spinnarmätare
Spjutaftonfly
Spåmansjordfly
Spåtistelkorgmal
Större dagsvärmare
Större ekstyltmal
Större grankottsmätare
Större snigelspinnare
Större tistelstjälkvecklare
Storfläckig Pärlemorfjäril
Stor Guldvinge
Stor Pärlemorfjäril
Storpunktsmott
Stor rallarrosbrokmal
Stor Ångssmygare
Strätteskärmmal
Streckad enmalmätare
Streckaftonfly
Sudetiskt ugglemott
Sumpmarksnedbandvecklare
Svävdagsvärmare
Svart blåbärsknoppvecklare
Svartfläckig högstjärt
Svartfläcksfältmätare
Svartflåckig Blåvinge
Svartgrå blekmaskspinnare
Svart poppelglasvinge
Svartprickigt plattfly
Svartprickigt sälgfly
Svartpunkterat jordfly
Svartribbad vitvingemätare
Svartringlad Pärlemorfjär
Svart småstävmal
Svartvit bladkantmal
Svartvit säckmal
Svingelgräsfjäril
Syreaftonfly
Syrenmätare

 

 

T

 

Taggig vintermätare
Tallhedsfly
Tallmätare
Tallmalmätare
Tallmossebredvecklare
Tallskottmal
Tallspinnare
Tallsvärmare
Tandad sikelvinge
Tandmätare
Tappfläckat backfly
Tegelrött ängsfly
Tistelmalmätare
Tjockhornsfly
Töcknig höstmätare
Torvfly
Tosteblåvinge
Träbrunt ängsfly
Träfärgat jordfly
Trefläckig poppelmätare
Trefläckigt vågfly
Treprickigt buskfly
Trepunktsbomal
Trestreckat gulvingsfly
Treuddtecknat aftonfly
Trollspinnare
Tryfjäril
Tuvängsfly
Tvärlinjerat jordfly
Tvärstreckat glansfly
Tvillingfläckad fältmätare
Tvivelaktigt ugglemott
Tvåbandad atlasmätare
Tvåbandad fältmätare
Tvåfärgat ängsfly
Tvåspetsad fältmätare
Tvåsporrad malmätare
Tvåstrimmigt almott
Tysklönnsguldmal
Tysklönnsstyltmal

 

 

U

 

Ullgumpsmätare

 

 

V

 

Väddnätfjäril, Ärenprisnätfjäril
Vandrande gördelmätare
Vandrarefältmätare
Vassborrare
Vasslavspinnare
Vasslavspinnare
Vasspetsad sikelvinge
Vassrågfly
Vattenaloemott
Vattenmärkeplattmal
Vattenskräppemott
Vecklarspinnare
Vetejordfly
Videfuks
Videörtmätare
Videspinnare
Videvårvecklare
Vinbärsfuks
Vinbärsglasvinge
Violett blåvinge
Violettbrun flikmätare
Violettrött metallfly
Violettrött nejlikfly
Violettrött skogsfly
Vit askmal
Vitbandad björkfältmätare
Vitbandat glansfly
Vit björkbladkantmal
Vitfläckat gräsfly
Vitfläckig Guldvinge
Vitfläckigt ängsmott
Vitgördlad lavmätare
Vitgräsfjäril
Vit hakvinge
Vithövdad bredvecklare
Vitkantat sprötfly
Vitpilmott
Vitribbat fältfly
Vitribbat lundfly
Vitt stråfly
Vågbräddad lavmätare
Vågig tofsmätare
Vårantennmal

 

 

Å

 

Åkerväddsantennmal
Åkervindesvärmare
Åsfly