Vernacular indexA

 

Absintmalmätare
Alhängemal
Alknoppvecklare
Alkronmal
Allavmätare
Allmän backmätare
Allmän Blåvinge
Allmän frostfjäril
Allmän gråvecklare
Allmän malmätare
Allmän metallvingesvärmare
Allmän månmätare
Allmän Pärlemorfjäril
Allmän Slåttergräsfjäril
Allmänt sprötfly
Almfläckmätare
Almlundmätare
Almsnabbvinge
Alskogsförnamal
Alsvampmal
Alälvmätare
Amathusias Pärlemorfjäril
Amiral
Apelgnidmal
Apelguldmal
Apelmärgmal
Apelspinnmal
Apollofjäril
Aprikostofsspinnare
Askgrå harfotsspinnare
Askgrått lavfly
Aspfjäril
Asptandvinge
Aurorafjäril

 

 

B

 

Backgördelmätare
Backjordfly
Backvisslare, Fransk Blomvisslare
Bandad hallonspinnare
Barrfältmätare
Barrskogslavmätare
Barrskogsmätare
Barrskogsspinnare
Bastardpärlemorfjäril
Benvedsmätare
Berberisfältmätare
Bergdunörtsbrokmal
Bergekshöstmal
Berggräsfjäril
Besksötelundfly
Bitterfibbleblomvecklare
Björkblekmaskspinnare
Björkgulhornspinnare
Björkgördelmätare
Björkhängemal
Björkkronmal
Björkporslinsvinge
Björkrullvecklare
Björkskottsmal
Björnbärsbredvecklare
Björnflokemalmätare
Blekgul lövmätare
Blekgult gulvingsfly
Blek rosenvecklare
Blek tallskottvecklare
Blekt ugglemott
Blybandvecklare
Blyfärgat näbbfly
Blygrå lavspinnare
Blåbandat ordensfly
Blåbärsbladskärare
Blåbärslövmätare
Blåbärsparkmätare
Blågrått herkulesmott
Blågrått jordfly
Blågrått lundfly
Blågrått nejlikfly
Blågul praktmal
Bokflikmätare
Bokgördelmätare
Bokspinnare
Bokstavsmott
Bokvårmal
Bolmörtsknölfly
Brakvedskronmal
Bredbrämad bastardsvärmare
Bredvingeantennmal
Brokigt lundfly
Brokigt ängsfly
Brokig väddblomvecklare
Brunaktig sikelvinge
Brunaktig vintermätare
Brunbandad frossörtmal
Brunbandad lobmätare
Brunbandad malmätare
Brun björnspinnare
Brun blåvinge
Brunfläckig Pärlemorfjäril
Brungrå högstjärt
Brungrått lundfly
Brungrön fältmätare
Brungul fältmätare
Brungult gräsfly
Brungult nässelfly
Brungul älvmätare
Brunhalsat jordfly
Brunhuvad ekdvärgmal
Brunhörnad lövmätare
Brunlinjerat mätarfly
Brunstarrsfly
Brunt lundfly
Brunt ängsfly
Brunvattrad gördelmätare
Brunviolett bandfly
Brämluggmal
Brämrotvecklare
Bräsmeantennmal
Buskantennmal
Buskängsfly
Bäckpärlemorfjäril
Bålgetingsglasvinge

 

 

C

 

Citronfjäril
Citrongul fältmätare
Citrongul igelkottspinnare
Citrongul parkmätare
Citronmätare
C-tecknat jordfly

 

 

D

 

Dammott
Dansk Guldvinge
Dekorativ bladkantmal
Dolkstekellik glasvinge
Dvärgmalmätare
Dvärgrotfjäril
Dvärgrörfly
Dyfly
Dyster fältmätare
Dånfältmätare
Dårgräsfjäril

 

 

E

 

Ekantennmal
Ekbladkantmal
Ekflikmätare
Ekflikvinge
Ekfotsläpare
Ekglasvinge
Ekgördelmätare
Ekkronmal
Ekollonvecklare
Ekordensfly
Ekorrspinnare
Ekplantsguldmal
Ekpraktmal
Ekprocessionsspinnare
Eksikelvecklare
Eksikelvinge
Eksnabbvinge
Ektandvinge
Eldsnabbvinge
Enbarksvecklare
Enblomvecklare
Enfältmätare
Enkel lövmätare

 

 

F

 

Fetörtsblåvinge
Finmönstrad brokvecklare
Fjällbjörkmätare
Fjällgräsfjäril
Fjällmetallfly
Fjällvickerblåvinge
Fjällängsfältmätare
Flammigt senapsmott
Flenängsfly
Flenörtkapuschongfly
Fläckat linariafly
Fläckat stamfly
Fläckig björnspinnare
Fläckig glansspinnare
Fläckig hallonspinnare
Fläckig smaragdmätare
Flädermott
Fruktträdsböjmal
Frågeteckensmetallfly
Fyrbandad fältmätare
Fyrkantsfläckad lavmätare
Fältmalörtsmätare
Föränderlig Blåvinge
Föränderlig höstmal

 

 

G

 

Gaffelgräsfly
Gaffeltaggad fältmätare
Gaffeltecknat träfly
Getväpplingpalpmal
Ginstmott
Glansbackfly
Glasbjörksguldmal
Glimfältmätare
Glimmalmätare
Granbarksstävmal
Granbarrsmott
Granbarrvecklare
Granbredvecklare
Granbågmätare
Grankottvecklare
Granlavmätare
Granmalmätare
Grenkungsljuskapuschongfly
Grobladsnätfjäril
Gräselefant
Gräsrotsfly
Grässkottmott
Gräsulv
Grå björkkantmal
Gråborotmott
Gråbrun fältmätare
Gråbrun tallvecklare
Gråbrunt lavfly
Gråbrunt träfly
Gråbrunt vindefjädermott
Gråfibblefjädermott
Grå fjädermätare
Grå gaffelsvans
Grågul frostmätare
Gråhalsat gräsfly
Gråhalsat jordfly
Gråhövdad skräpmal
Gråkantad sorgmal
Gråkantat glansfly
Grå puckelmätare
Gråpucklig trågspinnare
Grå ringmätare
Gråryggig fältmätare
Grå slånknoppmal
Gråstjärtad brunpraktmal
Grå tigerspinnare
Grått jordfly
Gråvattrat bandfly
Gråvit gaffelsvans
Grönaktig fältmätare
Grönaktigt knölfly
Grönbrunt ekfly
Grönfläckig Kålfjäril
Grön fältmätare
Grönglänsande metallfly
Gröngrått lundfly
Grön pilspinnare
Grönsaksfly
Grönskimrande skogsfly
Grönsnabbvinge
Grönt ekfly
Grönt lavfly
Grönvitt nässelfly
Gulbandat ordensfly
Gulbrunt lövfly
Gulbrunt nejlikfly
Gulbrunt rovfly
Guldborrvecklare
Guldfly
Guldgul frostmätare
Guldgult metallfly
Guldknoppmal
Guldsolvecklare
Gulfläckbladkantmal
Gulfläckig Glanssmygare
Gulfläckigt jordfly
Gulgrå lövmätare
Gulgrått jordfly
Gulgrått tofsfly
Gulhövdat plattfly
Gullvivefjäril
Gulpucklig trågspinnare
Gulpudrat nejlikfly
Gulrött backfly
Gulspetsad ekguldmal
Gulsporrmalmätare
Gulstjärtad brunpraktmal
Gulstreckad backmätare
Gulsvansspinnare
Gul tigerspinnare
Gulvingad fältmätare
Gökärtssikelvecklare

 

 

H

 

Hagtornbladkantmal
Hagtornsfjäril
Hagtornsgråmal
Hagtornsknoppmal
Hagtornskottvecklare
Hagtornskronmal
Hallonglasvinge
Hallonjordfly
Hallonmalmätare
Halmgult gräsmott
Halvenkel lövmätare
Harrisdvärgmal
Hasselfly
Hasselfältmätare
Haworths malmätare
Hedbomal
Hedjordfly
Helfläckat vickerfly
Hieroglyfpraktmal
Hofgrens gräsmott
Honungsklöverblåvinge
Humlefransmal
Humlemott
Humlerotfjäril
Häggrullvecklare
Häggspinnmal
Hästhovsfjädermott
Högmossestamfly
Högnordisk blåvinge
Hökblomsternätfjäril
Höstvårmal

 

 

I

 

Igelknoppsmal
Igelknoppsrörfly
Illyriskt ängsfly
Inbuktat vecklarfly
Indiskt mjölmott

 

 

J

 

Jordgubbsvecklare
Jungfrulinmott
Jämnbandad fältmätare
Järneksnabbvinge
Jättepraktmal
Jättestarrsmott

 

 

K

 

Kalkfjällsmott
Kamgräsfjäril
Kamsprötat lundfly
Kantfläckigt backfly
Kapuschongfältmätare
Kardborrfly
Karminspinnare
Kartfjäril
Kattostvisslare
Kaveldunsrörfly
Kilskriftspraktmal
Klematisfältmätare
Klofibblefjädermott
Klädesmal
Klöverblåvinge
Klöverfly
Klövergrönglanssäckmal
Klövervecklare
Kommatecknat gräsfly
Kopparbrunt jordfly
Kornmal
Kortsvansad Blåvinge
Kovallmalmätare
Kretsfly
Krokbandat timjansmott
Kronärtsblåvinge
Krusbärsmätare
Kryptiskt jordfly
Kungligt ljusmott
Kvickgräsfjäril
Källfly
Kärrsenapsmal
Kålfjäril
Körsbärsfuks
Körsbärsguldmal
Körsbärslansettmal
Körsbärsmal
Körsbärsrödgump

 

 

L

 

Lansettvinge
Lansmott
Lerfärgad rotfjäril
Leverbrunt bandfly
Leverfärgat ängsfly
Ligusterfly
Lindbrokmal
Lindbronsmal
Lindkronmal
Lindmätare
Lindsvärmare
Lingonplattfly
Linvecklare
Liten Blåvinge
Liten buskmätare
Liten Guldvinge
Liten käringtandpalpmal
Liten Skimmerfjäril
Liten snigelspinnare
Litet glansfly
Litet malfly
Litet sälgfly
Litet vaxmott
Litten Tåtelsmygare
Ljunglundmätare
Ljusgrå lövmätare
Ljusgrått jordfly
Ljusgul barrskogspraktmal
Ljusgul höfjäril
Ljuspunktmossmal
Ljusringat lövfly
Ljus röllekrotvecklare
Ljusskyggt kapuschongfly
Luktgräsfjäril
Lundalmsguldmal
Lädergul bredvecklare
Längsbandad strimmätare
Lärkbredvecklare
Lärkmalmätare
Långflikad lobmätare
Lönnhöstmal
Lönnmalmätare
Lönnpalpmal
Lövskogsantennmal
Lövskogsgräsmott

 

 

M

 

Maskroslövfly
Metallbrokvecklare
Midsommarblåvinge
Midsommarmätare
Mindre bomullsfly
Mindre borstspinnare
Mindre igelkottsspinnare
Mindre påfågelsspinnare
Mindre ringmätare
Mindre stråfly
Mindre tistelstjälkvecklare
Mindre viderullvecklare
Mjölkefältmätare
Mjölmott
Mnemosynefjäril
Molnspinnmal
Molnugglemott
Mossgrön fältmätare
Mossgrön lobmätare
Munkfly
Mygglik glasvinge
Myrgräsminerarmal
Myrlik glasvinge
Måbärsmätare
Mållefältmal
Mållfly
Mållmalmätare
Mållmätare
Mångformig aspvecklare
Mångformigt jordfly
Mångstreckad fältmätare
Mårefältmätare
Mörkbrämad fältmätare
Mörk gulfläckgråvecklare

 

 

N

 

Nordiskt kärrängsfly
Näbbspinnare
Nässelfjäril
Nätådrig parkmätare

 

 

O

 

Ockragul buskmätare
Ockragult rovfly
Ockragult sprötfly
Ockragult ängsfly
Ockralövmätare
Odörtsplattmal
Oföränderligt sälgfly
Olivbrunt nejlikfly
Olvonglasvinge
Omvändbandad käringtandpalpmal
Ormbunksrotfjäril
Ovalfläcksjordfly
Oäkta gräsmott

 

 

P

 

Palpfly
Pantermätare
Parallellinjerad fältmätare
Parasitsvampmal
Pilfly
Pilmalmätare
Piltecknat jordfly
Platanguldmal
Platinafläckat metallfly
Plommonsnabbvinge
Plommonängsmott
Podaliriusfjäril
Poppelblekmaskspinnare
Poppelbuskfly
Poppelglasvinge
Poppelknoppvecklare
Poppelspinnare
Poppelvecklarfly
Prickgräsfly
Prickig tigerspinnare
Prydlig lövmätare
Prydlig pärlemorfjäril
Prydlig videvecklare
Psiaftonfly
Pudermätare
Pudrad skymningsmätare
Puktörneblåvinge
Puktörnemätare
Punkthedspinnare
Punktjordfly
Pärlgräsfjäril
Pärlgrå högstjärt
Pärongråmal
Påfågelöga or Jungfru

 

 

R

 

Raggfly
Rapsfjäril
Rosenvecklare
Rostfärgad bladspinnare
Rostgult plattfly
Roströd fältmätare
Rostvinge
Rovstekelsglasvinge
Rödaktig blekmaskspinnare
Rödbandad fältmätare
Rödbrun bladspinnare
Rödbrunt bandfly
Rödbrunt jordfly
Rödbrämad harrisplattmal
Rödflackig Blävinge
Rödfransad björnspinnare
Rödgrått gräsfly
Rödgul alguldmal
Rödgul Höfjäril
Rödgul Slåttergräsfjaril
Rödhalsad lavspinnare
Rödlätt lövmätare
Rödlätt sälgfly
Rödpudrad lövmätare
Rödtofsat gräsfly
Rödtofsat ängsfly
Röllikemalmätare
Rönnbredvecklare
Rönnbärsmal
Rönnmätare
Rönnveckmal
Rörstråfly

 

 

S

 

Sandfältljusmott
Sandgräsfjäril
Sandmott
Sandängsfly
Saxsävmott
Schackbräde
Sexfläckig bastardsvärmare
Sikelfly
Silverbandssvärmare
Silverblåvinge
Silvergransskottvecklare
Silvergråvecklare
Silversmygare
Silverstreckad pärlemorfjäril
Skatsvampmal
Skogsbredvecklare
Skogsgräsfjäril
Skogskärrfältmätare
Skogssallatsblomvecklare
Skogssmygare
Skogsvitvinge
Skuggjordfly
Skuggkapuschongfly
Skuggsprötfly
Skäckspinnare
Skägglavmätare
Slånmalmätare
Smalvingad skärmmal
Smalvingat lövfly
Smygstekellik glasvinge
Snedbandad skräppraktmal
Snedbandad svampmal
Snedfläckspraktmal
Snedstreckat mottfly
Snövit gaffelsvans
Snövit hasselmätare
Snövit streckmätare
Snövitt vattenmott
Solvändebrokmal
Sommarängsfly
Sorgmantel
Sotfläckvecklare
Sotnätfjäril
Spegelsmygare
Spenörtsmalmätare
Spetsstreckat tofsfly
Spetsvingat mossmott
Spetsvingat näbbfly
Spinnarmätare
Spjutaftonfly
Spåmansjordfly
Spåtistelkorgmal
Stenfärgat ordensfly
Stinksyskemott
Storfläckig Pärlemorfjäril
Storfläckigt bandfly
Stor Guldvinge
Storpunktsmott
Stor Pärlemorfjäril
Stor rallarrosbrokmal
Stor √Öngssmygare
Strandängsfly
Streckad enmalmätare
Streckaftonfly
Strimmig smalvingemätare
Strätteskärmmal
Större backmott
Större båtspinnare
Större dagsvärmare
Större ekstyltmal
Större grankottsmätare
Större gulfläcksgråvecklare
Större nässelmott
Större ringmätare
Större skogsfly
Större snabelsvärmare
Större snigelspinnare
Större tistelstjälkvecklare
Större vitblärefly
Sudetiskt ugglemott
Sumpmarksnedbandvecklare
Svartbandad frostmätare
Svart blåbärsknoppvecklare
Svartfläckig högstjärt
Svartfläcksfältmätare
Svartflåckig Blåvinge
Svartgrå blekmaskspinnare
Svart poppelglasvinge
Svartprickigt plattfly
Svartprickigt sälgfly
Svartpunkterat jordfly
Svartribbad vitvingemätare
Svartringlad Pärlemorfjär
Svart småstävmal
Svartvit bladkantmal
Svartvit säckmal
Svavelgul höfjäril
Svingelgräsfjäril
Svävdagsvärmare
Syreaftonfly
Syrenmätare
Sädesbroddfly
Sälgskimmerfjäril
Sötväpplingsäckmal

 

 

T

 

Taggig vintermätare
Tallbarrsvecklare
Tallbågmätare
Tallhedsfly
Tallmalmätare
Tallmossebredvecklare
Tallmätare
Tallskottmal
Tallspinnare
Tallsvärmare
Tandad sikelvinge
Tandfly
Tandmätare
Tappfläckat backfly
Tegelrött ängsfly
Timjangrundvecklare
Tistelmalmätare
Tjockhornsfly
Torvfly
Tosteblåvinge
Trapetsjordfly
Trefläckig poppelmätare
Trefläckigt vågfly
Treprickigt buskfly
Trepunktsbomal
Trepunktsskräpmal
Trestreckat gulvingsfly
Treuddtecknat aftonfly
Trollspinnare
Tryfjäril
Träbrunt ängsfly
Trädgårdsmal
Träfärgat jordfly
Tuvängsfly
Tvillingfläckad fältmätare
Tvivelaktigt ugglemott
Tvärbandat gulvingfly
Tvärlinjerat jordfly
Tvärstreckat glansfly
Tvåbandad atlasmätare
Tvåbandad fältmätare
Tvåfärgad fältmätare
Tvåfärgat ängsfly
Tvåspetsad fältmätare
Tvåsporrad malmätare
Tvåstrimmigt almott
Tysklönnsguldmal
Tysklönnsstyltmal
Töcknig höstmätare

 

 

U

 

Ullgumpsmätare

 

 

V

 

Vandrande gördelmätare
Vandrarefältmätare
Vassborrare
Vassfly
Vasslavspinnare
Vasslavspinnare
Vasspetsad sikelvinge
Vassrågfly
Vattenaloemott
Vattenmärkeplattmal
Vattenskräppemott
Vattrad fältmätare
Vecklarspinnare
Videantennmal
Videbuskmätare
Videfuks
Videspinnare
Videvårvecklare
Videörtmätare
Vinbärsfuks
Vinbärsglasvinge
Vinkelbandat ordensfly
Vinkelprytt rörfly
Vinterbrokmal
Violett blåvinge
Violettbrun flikmätare
Violettgrå fältmätare
Violett guldvinge
Violettrött metallfly
Violettrött nejlikfly
Violettrött skogsfly
Vit askmal
Vitbandad björkfältmätare
Vitbandat glansfly
Vit björkbladkantmal
Vitfläckat glansfly
Vitfläckat gräsfly
Vitfläckig Guldvinge
Vitfläckigt lundfly
Vitfläckigt ängsmott
Vitgräsfjäril
Vitgördlad lavmätare
Vit hakvinge
Vithövdad bredvecklare
Vithövdad skräpmal
Vitkantat sprötfly
Vitpilmott
Vitpunktslövfly
Vitribbat fältfly
Vitribbat lundfly
Vitryggsbrokmal
Vitvingespinnare
V√§ddn√§tfj√§ril, √Ąrenprisn√§tfj√§ril
Vågbandat ordensfly
Vågbräddad lavmätare
Vågig tofsmätare
Vårantennmal

 

 

 

√Ądelgranf√§ltm√§tare
√Ąlggr√§sp√§rlemorfj√§ril
√Ąngsbl√•vinge
√Ąngsl√∂vm√§tare
√Ąngsmalm√§tare
√Ąngsringspinnare
√Ąppleglasvinge
Åkervindesvärmare
Åkerväddsantennmal
√Ösfly
√Ėgonfl√§ckad f√§ltm√§tare