Vernacular indexÄ

 

Ädelgranfältmätare
Ängsblåvinge
Ängslövmätare
Ängsmalmätare
Ängsringspinnare
Äppleglasvinge

 

 

A

 

Alknoppvecklare
Allmän backmätare
Allmän Blåvinge
Allmän frostfjäril
Allmän gråvecklare
Allmän malmätare
Allmän metallvingesvärmare
Allmän månmätare
Allmän Pärlemorfjäril
Allmän Slåttergräsfjäril
Allmänt sprötfly
Almfläckmätare
Almsnabbvinge
Alsvampmal
Amathusias Pärlemorfjäril
Amiral
Apelspinnmal
Apollofjäril
Aurorafjäril

 

 

B

 

Backgördelmätare
Backjordfly
Backvisslare, Fransk Blomvisslare
Barkfärgat jordfly
Barrskogslavmätare
Barrskogsmätare
Bastardpärlemorfjäril
Berberisfältmätare
Bergekshöstmal
Berggräsfjäril
Björkblekmaskspinnare
Björkgördelmätare
Björkgulhornspinnare
Björkporslinsvinge
Björkrullvecklare
Björkskottsmal
Björnflokemalmätare
Blärefältmätare
Blekgul lövmätare
Blek rosenvecklare
Blybandvecklare
Blyfärgat näbbfly
Blygrå lavspinnare
Blåbärsbladskärare
Blåbärslövmätare
Blåbärsparkmätare
Blågrått herkulesmott
Blågrått lundfly
Blågul praktmal
Bokflikmätare
Bokgördelmätare
Bokspinnare
Bokstavsmott
Brämluggmal
Brämrotvecklare
Brakvedskronmal
Bredbrämad bastardsvärmare
Brokigt ängsfly
Brokig väddblomvecklare
Brunaktig sikelvinge
Brunaktig vintermätare
Brunbandad frossörtmal
Brun blåvinge
Brunfläckig Pärlemorfjäril
Brungrön fältmätare
Brungul älvmätare
Brungult nässelfly
Brunhalsat jordfly
Brunhuvad ekdvärgmal
Brunlinjerat mätarfly
Brunt ängsfly
Brunt lundfly
Brunvattrad gördelmätare
Buskantennmal
Bålgetingsglasvinge

 

 

C

 

Citronfjäril
Citrongul fältmätare
Citrongul igelkottspinnare
Citronmätare
C-tecknat jordfly

 

 

D

 

Dansk Guldvinge
Dekorativ bladkantmal
Dolkstekellik glasvinge
Dvärgrörfly
Dvärgrotfjäril
Dyfly
Dyster fältmätare

 

 

E

 

Ekbladkantmal
Ekgördelmätare
Ekkronmal
Ekollonvecklare
Ekorrspinnare
Ekplantsguldmal
Ekprocessionsspinnare
Eksikelvecklare
Eksnabbvinge
Ektandvinge
Eldsnabbvinge
Enbarksvecklare
Enblomvecklare
Enfältmätare
Enkel lövmätare

 

 

F

 

Fetörtsblåvinge
Fjällbjörkmätare
Fjällgräsfjäril
Fjällvickerblåvinge
Fläckat linariafly
Fläckat stamfly
Fläckig björnspinnare
Fläckig glansspinnare
Fläckig hallonspinnare
Fläckig smaragdmätare
Flädermott
Flammigt senapsmott
Flenörtkapuschongfly
Föränderlig Blåvinge
Föränderlig höstmal
Fruktträdsböjmal
Fyrkantsfläckad lavmätare

 

 

G

 

Gaffelgräsfly
Gaffeltecknat träfly
Getväpplingpalpmal
Ginstmott
Glansbackfly
Glasbjörksguldmal
Glimmalmätare
Grässkottmott
Gräsulv
Grankottvecklare
Granlavmätare
Grenkungsljuskapuschongfly
Grobladsnätfjäril
Grönaktig fältmätare
Grönaktigt knölfly
Grön fältmätare
Grönfläckig Kålfjäril
Grön pilspinnare
Grönsaksfly
Grönskimrande skogsfly
Grönsnabbvinge
Grönt lavfly
Grönvitt nässelfly
Gråborotmott
Gråbrun fältmätare
Gråbrun tallvecklare
Gråbrunt träfly
Gråbrunt vindefjädermott
Gråfibblefjädermott
Grågul frostmätare
Gråhalsat gräsfly
Gråkantat glansfly
Gråpucklig trågspinnare
Grå ringmätare
Gråryggig fältmätare
Gråstjärtad brunpraktmal
Grå tigerspinnare
Grått jordfly
Guldborrvecklare
Guldgul frostmätare
Gulfläckbladkantmal
Gulfläckig Glanssmygare
Gulgrå lövmätare
Gulgrått tofsfly
Gullvivefjäril
Gulpucklig trågspinnare
Gulpudrat nejlikfly
Gulrött backfly
Gulspetsad ekguldmal
Gulstreckad backmätare
Gulsvansspinnare
Gul tigerspinnare

 

 

H

 

Häggspinnmal
Hästhovsfjädermott
Hagtornbladkantmal
Hagtornsfjäril
Hagtornskottvecklare
Hallonjordfly
Halvenkel lövmätare
Harrisdvärgmal
Hasselfältmätare
Haworths malmätare
Hedbomal
Hedjordfly
Hieroglyfpraktmal
Högmossestamfly
Hökblomsternätfjäril
Höstvårmal
Hofgrens gräsmott
Honungsklöverblåvinge
Humlemott
Humlerotfjäril

 

 

I

 

Igelknoppsmal
Igelknoppsrörfly
Illyriskt ängsfly

 

 

J

 

Jämnbandad fältmätare
Järneksnabbvinge
Jordgubbsvecklare
Jungfrulinmott

 

 

K

 

Kärrsenapsmal
Kamgräsfjäril
Kamsprötat lundfly
Kantfläckigt backfly
Kapuschongfältmätare
Karminspinnare
Kartfjäril
Kattostvisslare
Kaveldunsrörfly
Klädesmal
Klöverblåvinge
Klövervecklare
Klofibblefjädermott
Körsbärsfuks
Körsbärsguldmal
Körsbärslansettmal
Kommatecknat gräsfly
Kortsvansad Blåvinge
Krokbandat timjansmott
Kronärtsblåvinge
Krusbärsmätare
Kungligt ljusmott
Kvickgräsfjäril
Kålfjäril

 

 

L

 

Lädergul bredvecklare
Längsbandad strimmätare
Lärkmalmätare
Lansettvinge
Lerfärgad rotfjäril
Leverfärgat ängsfly
Lindbrokmal
Lindbronsmal
Lindmätare
Linvecklare
Liten Blåvinge
Liten buskmätare
Liten Guldvinge
Liten käringtandpalpmal
Liten Skimmerfjäril
Liten snigelspinnare
Litet glansfly
Litet malfly
Litet sälgfly
Litet vaxmott
Litten Tåtelsmygare
Ljunglundmätare
Ljusgrå lövmätare
Ljuspunktmossmal
Ljus röllekrotvecklare
Ljusskyggt kapuschongfly
Lönnhöstmal
Luktgräsfjäril

 

 

M

 

Midsommarmätare
Mindre tistelstjälkvecklare
Mindre viderullvecklare
Mjölmott
Mnemosynefjäril
Mörkbrämad fältmätare
Mörk gulfläckgråvecklare
Molnspinnmal
Molnugglemott
Mossgrön fältmätare
Mossgrön lobmätare
Mygglik glasvinge
Myrgräsminerarmal
Myrlik glasvinge
Mållmalmätare
Mångformig aspvecklare
Mångstreckad fältmätare
Mårefältmätare

 

 

N

 

Näbbspinnare
Nässelfjäril
Nordiskt kärrängsfly

 

 

O

 

Oföränderligt sälgfly
Olivbrunt nejlikfly
Omvändbandad käringtandpalpmal
Ormbunksrotfjäril

 

 

Ö

 

Ögonfläckad fältmätare

 

 

P

 

Pärlgräsfjäril
Pärongråmal
Pantermätare
Parallellinjerad fältmätare
Parasitsvampmal
Pilfly
Platinafläckat metallfly
Plommonängsmott
Plommonsnabbvinge
Podaliriusfjäril
Poppelfotsläpare
Poppelglasvinge
Poppelknoppvecklare
Poppelspinnare
Prickig tigerspinnare
Prydlig lövmätare
Prydlig pärlemorfjäril
Psiaftonfly
Pudermätare
Puktörneblåvinge
Puktörnemätare
Punkthedspinnare
Punktjordfly
Påfågelöga or Jungfru

 

 

R

 

Rapsfjäril
Rödbandad fältmätare
Rödbrämad harrisplattmal
Rödbrun bladspinnare
Rödflackig Blävinge
Rödfransad björnspinnare
Rödgrått gräsfly
Rödgul Höfjäril
Rödgul Slåttergräsfjaril
Rödlätt lövmätare
Rödpudrad lövmätare
Rödtofsat gräsfly
Röllikemalmätare
Rönnbärsmal
Rönnbredvecklare
Rörstråfly
Rosenvecklare
Rostvinge

 

 

S

 

Sädesbroddfly
Sandfältljusmott
Sandgräsfjäril
Sandmott
Saxsävmott
Schackbräde
Sexfläckig bastardsvärmare
Sikelfly
Silverblåvinge
Silversmygare
Silverstreckad pärlemorfjäril
Skäckspinnare
Skägglavmätare
Skogsgräsfjäril
Skogskärrfältmätare
Skogssmygare
Skogsvitvinge
Skuggjordfly
Slånmalmätare
Smalvingat lövfly
Smygstekellik glasvinge
Snedbandad skräppraktmal
Snedbandad svampmal
Snedstreckat mottfly
Snövit gaffelsvans
Snövitt vattenmott
Sötväpplingsäckmal
Solvändebrokmal
Sommarängsfly
Sorgmantel
Sotfläckvecklare
Sotnätfjäril
Spegelsmygare
Spenörtsmalmätare
Spinnarmätare
Spjutaftonfly
Spåtistelkorgmal
Större dagsvärmare
Större ekstyltmal
Större tistelstjälkvecklare
Storfläckig Pärlemorfjäril
Stor Guldvinge
Stor Pärlemorfjäril
Storpunktsmott
Stor rallarrosbrokmal
Stor Ångssmygare
Streckad enmalmätare
Sudetiskt ugglemott
Sumpmarksnedbandvecklare
Svävdagsvärmare
Svart blåbärsknoppvecklare
Svartfläckig högstjärt
Svartflåckig Blåvinge
Svartgrå blekmaskspinnare
Svart poppelglasvinge
Svartprickigt sälgfly
Svartpunkterat jordfly
Svartribbad vitvingemätare
Svartringlad Pärlemorfjär
Svart småstävmal
Svartvit bladkantmal
Svartvit säckmal
Svingelgräsfjäril
Syreaftonfly
Syrenmätare

 

 

T

 

Tallhedsfly
Tallmätare
Tallmossebredvecklare
Tallskottmal
Tallspinnare
Tandad sikelvinge
Tandmätare
Tappfläckat backfly
Tistelmalmätare
Töcknig höstmätare
Torvfly
Tosteblåvinge
Träbrunt ängsfly
Träfärgat jordfly
Treprickigt buskfly
Trepunktsbomal
Treuddtecknat aftonfly
Trollspinnare
Tryfjäril
Tvärkantat vecklarfly
Tvärlinjerat jordfly
Tvärstreckat glansfly
Tvillingfläckad fältmätare
Tvivelaktigt ugglemott
Tvåbandad atlasmätare
Tvåbandad fältmätare
Tvåfärgat ängsfly
Tvåspetsad fältmätare
Tvåsporrad malmätare
Tysklönnsstyltmal

 

 

V

 

Väddnätfjäril, Ärenprisnätfjäril
Vandrande gördelmätare
Vandrarefältmätare
Vassborrare
Vasspetsad sikelvinge
Vassrågfly
Vattenaloemott
Vattenmärkeplattmal
Vattenskräppemott
Vecklarspinnare
Vetejordfly
Videfuks
Videörtmätare
Videspinnare
Videvårvecklare
Vinbärsfuks
Vinbärsglasvinge
Violett blåvinge
Violettbrun flikmätare
Violettrött metallfly
Violettrött nejlikfly
Violettrött skogsfly
Vit askmal
Vitbandad björkfältmätare
Vitbandat glansfly
Vit björkbladkantmal
Vitfläckat gräsfly
Vitfläckig Guldvinge
Vitfläckigt ängsmott
Vitgördlad lavmätare
Vitgräsfjäril
Vit hakvinge
Vitkantat sprötfly
Vitpilmott
Vitribbat fältfly
Vitribbat lundfly
Vitt stråfly
Vågbräddad lavmätare
Vårantennmal

 

 

Å

 

Åkervindesvärmare
Åsfly