Families


Crambidae

Acentria ephemerella
Agriphila cyrenaicellus
Agriphila geniculea
Agriphila inquinatella
Agriphila straminella
Agriphila trabeatellus
Agriphila tristella
Agrotera nemoralis
Anania coronata
Anania crocealis
Anania funebris
Anania murcialis
Anania terrealis
Ancylolomia tentaculella
Ancylolomia tripolitella
Antigastra catalaunalis
Aporodes floralis
Arnia nervosalis
Botyodes diniasalis
Calamotropha paludella
Cataclysta lemnata
Catoptria conchella
Catoptria digitellus
Catoptria falsella
Catoptria margaritella
Catoptria osthelderi
Catoptria pinella
Catoptria pyramidellus
Catoptria staudingeri
Catoptria verellus
Chilo phragmitella
Chrysocrambus cassentiniellus
Chrysocrambus craterella
Chrysoteuchia culmella
Crambus lathoniellus
Crambus pascuella
Crambus pratella
Cybalomia lutosalis
Cydalima perspectalis
Cynaeda dentalis
Diasemia reticularis
Diasemiopsis ramburialis
Dolicharthria daralis
Dolicharthria punctalis
Dolicharthria stigmosalis
Donacaula forficella
Ecpyrrhorrhoe rubiginalis
Elophila nympheata
Emprepes pudicalis
Epascestria pustulalis
Ephelis cruentalis
Euchromius cambridgei
Euchromius superbellus
Euclasta varii
Eudonia angustea
Eudonia delunella
Eudonia mercurella
Eudonia murana
Eudonia pallida
Eudonia sudetica
Eurrhypara hortulata
Eurrhypis pollinalis
Evergestis aenialis
Evergestis desertalis
Evergestis extimalis
Evergestis forficalis
Evergestis frumentalis
Evergestis limbata
Evergestis marionalis
Evergestis pallidata
Evergestis politalis
Evergestis subfuscalis
Hellula undalis
Hodebertia testalis
Hyperlais dulcinalis
Loxostege clathralis
Loxostege deliblatica
Loxostege sticticalis
Metasia ophialis
Metasia suppandalis
Metaxmeste phrygialis
Metaxmeste schrankiana
Nascia cilialis
Nomophila noctuella
Nymphula stagnata
Orenaia alpestralis
Ostrinia nubilalis
Ostrinia palustralis
Palepicorsia ustrinalis
Palpita vitrealis
Paracorsia repandalis
Parapoynx stratiotata
Paratalanta hyalinalis
Pediasia luteella
Pediasia serraticornis
Perinephella lancealis
Phlyctaenia perlucidalis
Platytes alpinella
Pleuroptya ruralis
Pyrausta aerialis
Pyrausta aurata
Pyrausta coracinalis
Pyrausta despicata
Pyrausta ostrinalis
Pyrausta pellicalis
Pyrausta purpuralis
Pyrausta rectefascialis
Pyrausta sanguinalis
Pyrausta virginalis
Scoparia basistrigalis
Scoparia manifestella
Scoparia pyralella
Scoparia subfusca
Sitochroa palealis
Sitochroa verticalis
Spoladea recurvalis
Tegostoma comparalis
Thisanotia chrysonuchella
Udea alpinalis
Udea ferrugalis
Udea institalis
Udea lutealis
Udea numeralis
Udea olivalis
Udea prunalis
Uresiphita gilvata