Geometridae

Tephronia oppositaria (Mann, 1864)

7818

 
Tephronia oppositaria
© Matthew Gandy
Milia, 550m, Vlatos, Crete, Greece, 25 September 2023