Noctuidae

Euclidia triquetra (Denis & Schiffermüller, 1775)

8973

 
Euclidia triquetra
© Matthew Gandy
Kresna Gorge, 660m, Blagoevgrad, Bulgaria, 20 May 2015