Noctuidae

Agrotis lata Treitschke, 1835

10335

 
Agrotis lata
© Matthew Gandy
Monsaraz, 237m, vora, Portugal, 22 September 2017