Geometridae

Thetidia plusiaria Boisduval, 1840

7978

 
Thetidia plusiaria
© Matthew Gandy
Caspe, 150m, Zaragoza, Aragon, Spain, 27 September 2017